Naše stránka www.kovmat.cz je k dispozici prostřednictvím všech mobilních zařízení v responzívnom designu.

Chcete si něco objednat nebo zjistit více o polotovarech? Nemusíte už sedat před váš počítač, stačí vám váš mobil nebo tablet.

Na naší stránce odteď při prohlížení přes mobil nebo tablet najdete všechny informace o našich produktech. Prostě totéž, co prostřednictvím vašeho počítače.

Reagujeme tak na neustálý nárůst návštěvníků z mobilních zařízení na našich stránkách.

Podívejte se taky vy stránku www.kovmat.cz na vašem telefonu.

Těšíme se na vaši návštěvu!